Stargard księgowa

Krew darem życia (i darowizną)

Według przepisów podatkowych oddawanie honorowo krwi jest darowizną, którą można uwzględnić w zeznaniu podatkowym za rok 2009.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy w ciągu roku podatkowego oddali nieodpłatnie krew lub osocze i są zarejestrowani jako dawcy krwi w stacji krwiodawstwa. Również osoby oddające krew z tzw. wskazaniem, czyli dla konkretnej osoby, mogą skorzystać z ulgi, jednak wtedy muszą posiadać oświadczenie o przyjęciu darowizny. W obu przypadkach należy posiadać zaświadczenie o ilości oddanej krwi wystawione przez stację krwiodawstwa. Przypominam, że nie należy tych dokumentów dołączać do PIT-a a jedynie przechowywać przez pięć lat w celu okazania na żądanie urzędu skarbowego

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi lub osocza i można ją sobie odpisać od uzyskanego dochodu lub – w przypadku „ryczałtowców” – przychodu. Podobnie jak w przypadku każdej innej darowizny kwota ulgi może wynieść co najwyżej 6% naszego dochodu.

Za litr oddanej krwi lub osocza mamy prawo odpisać sobie 130 złotych. Biorąc pod uwagę, że 450 ml krwi można oddać co 8 tygodni (mężczyźni, kobiety co 12 tygodni) maksymalną ulgą będzie ekwiwalent za 2,7 litra, czyli 351 złotych. Znacznie więcej możemy oddać osocza, za litr którego odliczamy taką samą kwotę. Obliczoną wartość należnej nam ulgi wraz z ewentualnym nazwiskiem obdarowanego (jeśli oddaliśmy krew ze wskazaniem) wpisujemy w PIT/O.

Pamiętajmy, że ulgi z tytułu darowizny się sumują i razem nie mogą przekroczyć 6% naszego dochodu lub – w przypadku „ryczałtowców” – przychodu.

Comments are closed.

Lepiej przyłóż się do podatków:
Dług publiczny Polski wynosi
 PLN
Tak do nas trafisz: