Stargard księgowa

1% podatku dla regionu

Coraz chętniej przekazujemy 1% zabranego nam podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obliczono, że w zeszłym roku jeden podatnik wsparł w ten sposób jedną z ponad 6000 organizacji średnio kwotą 52 złotych. Większość z tych wpłat powędrowała do dużych fundacji w województwach mazowieckim i śląskim. Namawiamy do przeznaczenia 1% swojego podatku na rzecz organizacji z naszego regionu.

Lp. Nr KRS Nazwa Adres
1 Numer KRS: 0000010531 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Sikorskiego 16,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 577-60-58
2 Numer KRS: 0000086754 Zachodniopomorska Konfederacja Właścicieli Mieszkań
i Wspólnot Mieszkaniowych – Stargard Szczeciński
Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 88-09-029
3 Numer KRS: 0000103615 Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM
- Stargard Szczeciński
Szczecińska 17,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 834-01-36
4 Numer KRS: 0000111612 Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
- Stargard Szczeciński „Heart For Children” Association
Dworcowa 10a,
73-110 Stargard Szczeciński

http://www.sercedzieciom.pl/

tel. (91) 578-52-52

5 Numer KRS: 0000130035 Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu
w Stargardzie Szczecińskim
Żeglarska 3,
73- 110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 573-94-15
6 Numer KRS: 0000162301 Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
- Stargard Szczeciński
Plac Majdanek 7,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 577-07-09
7 Numer KRS: 0000168847 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
i Przyjaciół „Pomost” – Stargard Szczeciński
Pogodna 14,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 834-11-75
8 Numer KRS: 0000174535 Stargardzkie Stowarzyszenie Wspierania Lecznictwa
i Promocji Zdrowia „Zdrowie” – Stargard Szczeciński
Szczecińska 17,
73-110 Stargard Szczeciński
0-603-719-289, 0-601 870 706
9 Numer KRS: 0000029381 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
- Szczecin
Piłsudskiego 37, 70-423 Szczecin,
Koło w Stargardzie Szczecińskim,
ul. Wojska Polskiego 21
tel. (91) 577-14-73
10 Numer KRS: 0000120774 Polskie Towarzystwo Walki Z Kalectwem
Oddział Wojewódzki w Szczecinie – Szczecin
Wielkopolska 32  M. 1,
70- 450 Szczecin
Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem Koło W Chociwlu
(91) 562-22-54
11 Numer KRS: 0000043245 Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych
- Szczecin
Al. Wojska Polskiego 91/93,
70-481 Szczecin, Polski Związek Głuchych Koło w Stargardzie Szczecińskim, ul. Chrobrego 21
tel. (91) 577-62-50
12 Numer KRS: 0000133561 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie – Szczecin The Society Of The Friends Of Children Jarowita 2  M. 9, 70-501 Szczecin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Koło w Stargardzie, ul. I Brygady 35
13 Numer KRS: 0000256432 Związek Sybiraków – Oddział w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła 50,
70-413 Szczecin, Związek Sybiraków Koło w Stargardzie, ul. Chrobrego 21
tel. (91) 578-25-31
14 Numer KRS: 0000278582 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Szczecin ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard – Rynek Staromiejski 4/3
tel. (91) 834-752-34
15 Numer KRS: 0000037573 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 33,
85-090 Bydgoszcz
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Stargardzie Szczecińskim ul. Dworcowa 11 A
tel. (91) 577-16-33
16 Numer KRS: 0000183520 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Województwa Mazowieckiego – Warszawa ul. Poznańska 38/4 Warszawa,
Oddział w Stargardzie, Kiczarowo 29
tel. (91) 834-42-33
17 Numer KRS: 0000225587 Polski Czerwony Krzyż – Warszawa Polish Red Cross
- Headquarters
ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa, Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy , ul. Limanowskiego 24,
73- 110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 577-23-00
18 Numer KRS: 0000202761 Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo,
Tel./fax: (0-91) 561 88 97 / 561 72 1
19 Numer KRS: 0000228766 Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt (ZTPZ) ul. Gałczyńskiego 49,
73-110 Stargard – tel. (91) 576 12 82, http://www.ztpz.stargard.pl
20 Numer KRS: 0000313511 Fundacja „Talent, Promocja, Sport” ul. Ceglana 14, 73-110 Stargard
tel. (91) 573-66-20

http://fundacjatps.pl

Comments are closed.

Lepiej przyłóż się do podatków:
Dług publiczny Polski wynosi
 PLN
Tak do nas trafisz: